zondag 13 november 2011

Halloweenparty & costume making

Pumpkins scream in the death of night!
Halloween is zonder twijfel mijn favoriete feest. Ik ben groot fan van pompoenen, al weet ik best dat voor de oorspronkelijke Ierse Jack-o-lantarn een biet werd uitgehold. We hebben onze pompoenoogst niet voor Jack-o-lantarns gebruikt. Ik heb zelfs mijn favoriete Halloweenfilm niet gekeken. Wel heb ik een uitnodiging in de wacht gesleept voor een feestje!


Mijn ultieme Halloweengevoel: Nightmare before Christmas


Santiago with autumn colours
Ik wist natuurlijk allang wat mijn kostuum zou worden: het komt uit Santiago de Compostela, aldaar gekocht op een middeleeuws feest. Menig bloglezer heeft het al IRL in mijn geprinte fotoalbum kunnen aanschouwen, onder het genot van een real life bakje koffie.

Griezelig zou ik dit jaar dus niet worden. Wel moest het kostuum wat worden gepimpt. Een paar afgedragen laarsjes met puntjes, wat blondspray en herfsttinten van henna, elke dag even aan mijn oren trekken voor echte elfenoren... Maar het was niet genoeg: ik wilde vleugels! En laat dat nou heel gemakkelijk zijn, volgens onderstaand Youtube filmpje.  Lees hieronder hoe we mijn vleugels hebben gemaakt.The making of...
Het viel niet mee: ijzerdraad van de Hema is dunner dan dat van een oude kleerhanger. Nog meer ijzerdraad (nog niet weergegeven op linkerfoto) moest de boel op zijn plek houden als de panty over het ijzerdraad frame werd geschoven. Gelukkig hielp mijn man fanatiek mee.


Et voila: mijn kostumeke! Afgemaakt met een echt herfstblad op mijn hoofd. En natuurlijk met een gezellig mandje rijkelijk gevuld met pompoenquiches, gegarneerd op een bedje van herfstbladeren, eveneens echte mini-pompoens, en niet eetbare paddestoelen van papier-maché.


 If you don't dress up, we willl eat your brains
En wat wàs iedereen onherkenbaar verkleed! Nee, het bleek gewoon dat ik bijna niemand van de feestgangers kende. Ik werkte immers al een tijdje niet meer bij het wateronderzoeksinstituut. Maar tussen zombies, heksen, hippies en duivels voel je je al snel op je gemak.

Het feestwinkeltje had weer goede zaken gedaan. Maar het mooiste waren toch de zelfgemaakte creaties: dokters (of doctors?) in bloederige jassen, huiveringwekkende zombies, een mummie ingewikkeld in WC-papier (gelukkig is het WC-papier niet opgeraakt), en zelfs Jezus was van de partij. Hoe spontaner, hoe beter: zo kwam een Chinese student zonder kostuum weg door als Japanner met een camera rond te flaneren. En voor wie het dan nog niet had begrepen, stond de schmink al klaar. De gastheer zelf leek ook uit een film ontsnapt te zijn, alleen mijn filmkennis schoot hier tekort. Hij bleek de Wizard of Water te zijn! Je moet je dit alles maar proberen voor te stellen, want ik heb op deze magische avond geen foto’s meer gemaakt.

Net zoals in dit schrijfsel, duurde de voorpret langer dan het feestje. Maar ik moest weer verder om nog meer pompoentaartjes te bakken. Mijn familie was in aantocht de volgende dag. Maar dat is een ander verhaal en moet een andere keer maar eens worden verteld. Ik vloog naar huis met alweer genoeg inspiratie voor de komende jaren.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Halloweenparty & costume making [English]

Pumpkins scream in the death of night!
Without any doubt Halloween is my favourite party. I am a big fan of pumpkins althoug I know very well that the original Jack-o-lantarn was made by hollowing a beet. We did not use our pumpkin harvest for Jack-o-lantarns. I even did not watch my favourite Halloween movie. But I did get an invitation for a Halloween party!


Santiago with autumn colours
It was not hard to decide what my costume would be: I bought it in Santiago de Compostela at a medieval feast. Many blog readers have already seen it in my real (printed) photo album, while enjoying a real life cup of coffee.

So I would not be creepy this year. The costume did need to be pimped. A pair of worn out fairyish boots, some blonde spray and autum shades using henna, a daily ear pulling sessions in order to get real fairy ears... But this would not do: I wanted wings! This happened to be quite easy according to the Youtube video. This is how we made my wings.


The making of...
It wasn't as easy as the video prommised: the Hema iron wire was thinner than that of an old coathanger. Additional wire was needed to fix the shape of the wings when the stocking was pushed over the iron frame. Luckily my husband helped me out.

Et voila: my costume! Finished with a real autum leaf on my head. Of course I would not leave without my basked filled with pumpking quiche, garnished on a bed of autumn leaves, our harvested mini-pumpkins, and non-edible paper mache mushrooms.

If you don't dress up, we'll eat your brains
And everyone did dress up beyond recognition! No, it was just that I knew almost none of the partygoers. After all it has been a while since I left the water research institute. But with zombies, witches, hippies, and devils one will soon feel at ease.

The party shop did good business. Still the best costumes were the homemade creations: doctors wearing bloody labcoats, horrifying zombies, a mummy wrapped in toilet paper (good for him we did not run out of toilet paper), and even Jesus was present. The more spontaneous the better: a Chinese student saved his brains by acting like a Japanese, strolling around with a camera. And for those who still dared to come without a costume, the make-up was ready. The host himself also seemed to have escaped from a movie, although I could not figure out which movie. He turned out to be the Wizard of Water! Just try to imagine these wonderful costumes, because I did not take pictures during this magical evening.

As in my writing, the preparation took longer than the party itself. But I had to move on. More pumpkin quiches were to be baked, since my family was coming the next day. But that's another story, to be told another time. I flew home with plenty of inspiration for the coming years.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heb je iets leuks toe te voegen? Gezellig! Plaats hier je reactie. Toon vervolgens aan dat je een echt mens bent (spamfilter). Tenslotte nog even geduld i.v.m. moderatie.