dinsdag 29 oktober 2013

Stilte na de storm

De wind wervelde in 't rond als ware het een orkaan
De regen paradeerde over straat

Machteloos zag ik hoe de storm grote schade bracht
En onrust in mijn hoofd

Een los gewaaide bloem ving ik in een schaaltje
En de rust keerde weder... absolute ZEN!